olmezan

Wójt odpowiada na pytania od mieszkańców

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

 

/fot.archiwum/

Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina odpowiedział na Wasze pytania. 

Czy od mostu na Dunajcu będzie chodnik w stronę Jazowska, bo bardzo niebezpiecznie jest chodzić iść ulicą - Pani Krystyna

Odcinek którego dotyczy pytanie jest częścią drogi powiatowej Jazowsko – Obidza a więc zarządcą tej drogi w imieniu Powiatu Nowosądeckiego jest Powiatowy Zarząd Dróg. Droga ta nie podlega Gminie Łącko.

Czy w tym roku będzie dofinansowanie do takich rzeczy jak pompa ciepła do ogrzania wody w okresie od wiosny do późnej jesieni? Pani Krystyna

Na chwilę obecną nie ma środków dostępnych dla gmin na takie cele. Czekamy na ogłoszenie naborów na dofinansowanie zakupu/montażu Odnawialnych Źródeł Energii. Trzeba jednak wyjaśnić, że zapewne będą to środki w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Takie nabory jeszcze się nie zaczęły i trudno powiedzieć kiedy będą bo jest to zupełnie od gminy niezależne. Nie znamy również zasad jakie będą obowiązywać tzn. np. co będzie można zakupić/zamontować, jaka będzie wysokość dofinansowania itp. Śledzimy na bieżąco te kwestie i w razie pojawienia się takich działań będziemy informować o tym mieszkańców.

Pozwolę sobie jednak dodać, że cały czas są dostępne pewne programy skierowane bezpośrednio do indywidualnych osób jak np. ,,Mój prąd” a zwłaszcza ,,Czyste powietrze”. W tym drugim obowiązuje szeroki katalog działań podlegających dofinansowaniu. Mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania, którego wysokość jest uzależniona od dochodów i jest to wyliczane indywidualnie dla danej osoby. Jest to program rządowy realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie. By go jednak przybliżyć naszym mieszkańców Gm. Łącko podpisała porozumienie z ww. instytucją i pracownicy w urzędzie gminy udzielają informacji i wsparcia zainteresowanym.

Czy będzie robiony nowy asfalt na drodze prowadzącej na Moczarki ? Pan Kamil

W przypadku drogi Moczarki pierwszą kwestią przed ewentualnym remontem nawierzchni jest sprawa odwodnienia tej drogi. Ukształtowanie terenu i problem z odprowadzeniem wody od lat czynią ten problem trudnym. Nie da się liczyć na trwałość nawierzchni drogi bez zapewnienia należytego odprowadzenia wody z jej obrębu aż do drogi wojewódzkiej, gdyż innego rozwiązania nie ma. Problemem jest uzyskanie niezbędnych spadków-inaczej woda nie odpłynie.

Czy jest możliwość połączenia Jazowska/Obidzy ze Starym Sączem ? jakiś gminny bus jeżeli koszty MPK Nowy Sącz są wygórowane? Pan Tomasz

Gmina Łącko nie prowadzi własnego transportu publicznego. Z mocy przepisów Wójt nie może być organizatorem transportu publicznego poza terenem gminy Na linii Obidza - N. Sącz usługi świadczy jeden z przewoźników. Wszyscy żyją nadzieją, że czas pandemii wreszcie dobiegnie końca, nastąpi powrót szkół średnich do trybu stacjonarnego a rynek transportu publicznego wróci do normalności. Taki obraz wyłania się z moich licznych rozmów z przewoźnikami jakie prowadziłem i prowadzę od wielu miesięcy. Liczą oni na to od nowego roku szkolnego. Wśród skutków pandemii jest min. głębokie ,,przeoranie” rynku transportu publicznego. Wielu przewoźników nie było w stanie utrzymać się na nim wobec braku klientów bądź dalece zmniejszonej ich liczby.

Czy jest możliwość obniżenia opłaty za śmieci? Czy gmina nie może przynajmniej najbiedniejszym takowy koszt obniżyć? Pan Piotr

Tzw. opłata śmieciowa ma charakter podatku i zawiera założenie, że każdy jest ,,producentem śmieci” (tak stanowi ustawa). Cena śmieci dla mieszkańców w najkrótszym ujęciu jest efektem oferty jaką w trybie przetargowym składa gminie firma gotowa świadczyć tę usługę i mająca ku temu wszelkie przewidziane prawem kompetencje. To oczywiście bardzo lakoniczne ujęcie sprawy. Obecna rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. Żadnym wytłumaczeniem nie jest fakt, że opłata za wywóz śmieci w naszej gminie kształtuje się na porównywalnym poziomie co w innych gminach naszego regionu. Fakt ten jest raczej dowodem na to, że mamy do czynienia z problemem systemowym. A składa się on z bardzo wielu elementów. Poczynając od problemów ogólnopolskich typu: co zrobić z zebranymi śmieciami? Zdecydowana większość mieszkańców Polski akceptuje, że nie uciekniemy od budowy nowoczesnych i będących pod silnym nadzorem spalarni, ale Ci sami jednocześnie mówią – są potrzebne ale nie u nas… Inny aspekt problemu to poziomy recyklingu do jakich zobowiązaliśmy się jako kraj unijny a raczej istniejący od wielu lat brak tegoż recyklingu i konieczność szybkiego nadrabiania tych opóźnień. Przykłady? Proszę bardzo – co zrobić z makulaturą? (oczywiście można spalić…) Gdzie oddać szklane butelki? Co zrobić z zalewającym nas plastikiem?

Osobną kwestią jest fakt, że stajemy się społeczeństwem coraz zamożniejszym… Zdaję sobie sprawę, że to moje stwierdzenie może być dla co niektórych wręcz obrazoburcze więc podam moim zdaniem jeśli nie dowód potwierdzający tę tezę to mam nadzieję, przynajmniej powód do refleksji – ilości tzw. odpadów wielkogabarytowych zbierane w ostatnich latach z terenu naszej gminy (oczywiście w innych trend jest podobny). Są to ilości nieznane wcześniej i z roku na rok przyrastające w bardzo istotnym stopniu.

Od pewnego czasu w gronie kilku gmin Sądecczyzny prowadzimy rozmowy na temat wspólnego zorganizowania przetargu na odbiór śmieci. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Szansa na ewentualną niższą cenę idzie w parze np. z ryzykiem, że tak duże zamówienie będzie mógł sprawnie realizować tylko duży podmiot a to może oznaczać zawężenie i tak już wąskiego grona potencjalnych firm mogących świadczyć takie usługi.

Obecnie prowadzone są w naszym urzędzie intensywne prace nad założeniami do Gminnej Karty Dużej Rodziny. Jednym z jej elementów byłaby obniżona opłata za śmieci dla jej członków. Chcemy by ona weszła w życie od stycznia 2022r.

Czy są jakieś plany odnośnie mostu w Obidzy? co prawda jest to droga powiatowa, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia i chyba ten obiekt nawet nie ma statusu mostu. Pani Ania

Most ten stanowi część drogi powiatowej Jazowsko-Obidza. Zarządcą tej drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg a więc nie Gmina Łącko.

Czy coś zmieniło się w sprawie budowy ronda w Jazowsku ( koło banku) ? Pani Zofia

Nie potrafię dokładnie odnieść się do pytania ponieważ nie wiem jak mogę określić zmianę tej kwestii. Zdaję sobie sprawę, że jest to temat o którym wiele razy się mówiło i mówi ale ja mogę jedynie odnosić się do konkretów, które mają potwierdzenie w moich i podległego mi urzędu działaniach oraz w działaniach innych urzędów/instytucji na temat których mam wiedzę.

Gmina Łącko w 2018 r. zleciła na swój koszt opracowanie koncepcji przebudowy tego skrzyżowania na obiekt typu rondo. Firma wykonująca to zlecenie oprócz prac typowo technicznych/koncepcyjnych wystąpiła również do Zarządcy Dróg Wojewódzkich w Krakowie z pytaniem o zasadność takiej przebudowy. ZDW w Krakowie w oparciu o posiadane dane dotyczące natężenia ruchu pojazdów w obrębie ww. skrzyżowania poddało pod wątpliwość potrzebę takiej przebudowy. Koncepcja została opracowana i jest w posiadaniu Gminy Łącko. Bez wchodzenia w szczegóły techniczne bo nie o to w tym momencie chodzi pozwolę sobie tylko wspomnieć, że ww. koncepcja określiła też szacowaną wartość takiego zadania na około 4,5 mln zł wg ówczesnych cen. Kwota ta nie obejmuje kosztów ewentualnego wykupu gruntów (a byłoby to konieczne) oraz tzw. ,,kosztów towarzyszących’. Takim kosztem bez wątpienia byłaby przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej wraz z istniejącą przepompownią ścieków (obok obecnego skrzyżowania od strony tzw. lasku). Dopowiem też, że w tamtym czasie do podległego mi urzędu wpłynął sprzeciw jednego z właścicieli przyległych gruntów wobec planów takiej inwestycji. Opisałem tę kwestię szeroko gdyż to Gmina Łącko zleciła ww. opracowanie i moja wiedzy w tej ,,części” tematu poruszonego w Pani pytaniu jest w miarę szeroka.

Wątek przebudowy przedmiotowego skrzyżowania pojawił się również w związku z wykonanym kilkanaście miesięcy temu opracowaniem dotyczącym poprawy układu komunikacyjnego w rejonie Pienin. Dokument powstał na zlecenie Marszałka Małopolski Pana W. Kozłowskiego, któremu bardzo leżą na sercu kwestie poprawy układu komunikacyjnego w naszym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań mogących istotnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ww. rejonie wskazano potencjalną budowę połączenia Jazowsko-Szczawnica (przez Przysłop). W trakcie rozmów i konsultacji nad ww. opracowaniem Gmina Łącko wskazała kilka aspektów jako koniecznych naszym zdaniem do uwzględnienia w razie ewentualnych prac projektowych takiego zadania. Były to min.: przebudowa skrzyżowania w Jazowsku na obiekt typu rondo, budowa nowego mostu na Dunajcu w ciągu drogi powiatowej Jazowsko-Obidza i budowa chodników dla pieszych w ciągu tej drogi. Kwestia ewentualnego powstania takiego połączenia wróciła w ostatnim czasie ale nie mnie przesądzać o jego realności.

Kończąc odpowiedź na to pytanie chcę jednak bardzo mocno podkreślić, że w przypadku ewentualnej budowy ronda, o które Pani pyta Gmina Łącko jest jednym z trzech podmiotów, których taka inwestycja by miała dotyczyć. Jest to skrzyżowanie dróg: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Moim obowiązkiem jest w imieniu i interesie Gminy Łącko pytać o zasady, zwłaszcza finansowania takiej inwestycji, jeszcze przed jej rozpoczęciem. Kto, w jakich proporcjach i w jakich zadaniach miałby uczestniczyć w ewentualnej realizacji zadania.


 

baner reklama

Pietruszka baner 2020 nasko zagroda wizytowka1  porebski meble          kiklica   DB serwis baner1Kamienne dywany1

PRACOWNIA KRAWIECKA Lady clean wizytowka

 

 

 

free joomla templatejoomla template

 

nowalijka
Karta Dań 
kliknij
dania dnia
kliknij
tel.18 262 20 30
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

 

2022  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates