olmezan

Przebudowa drogi gminnej z Jazowska na Szczereż

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

droga jazowsko szczersez 

     Jest decyzja odpowiednich organów o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek z dnia 07.05.2021 r. złożony przez Gminę Łącko na przebudowę gminnej drogi z Jazowska do Szczereża a brzmi ono tak:

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 291841K Jazowsko-Na Szczereż na odcinku
w km 0+640-2+570 w m. Jazowsko”

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- przebudowę drogi klasy D długości ok 1930mb, w granicach istniejącego pasa drogowego;
- wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej po stronie lewej,
- wykonanie poszerzenia jezdni do parametrów drogi klasy „D”,
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- uzupełnienie pobocza prawostronnego na szerokości 0,75m,
- przebudowę rowu odwadniającego,
- budowę ściany oporowej od strony chodnika na długości 113mb,
-budowę systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości kanałów ok. 345 mb
wraz z wylotami,
- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę linii energetycznej,
- remont przepustów:
m 1+100 — remont przepustu Ø 800; wymiana ścianek czołowych, wymiana
elementu przepustu dł. 1 mb,
km 1+633 — remont przepustu Ø 1000; wymiana ścianek czołowych,
km 1+809 — remont przepustu Ø l 000; wymiana ścianek czołowych,
- remont rowów przydrożnych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu
specjalistycznego sprzętu i polegać będzie na:
-robotach przygotowawczych poprzez usunięcie humusu z terenu inwestycji,
z zagospodarowaniem części nadającej się do ponownego wbudowania w ramach budowy
i wywiezieniem pozostałej części poza teren inwestycji,
- robotach rozbiórkowych poprzez rozbiórkę istniejących przepustów; rozbiórkę istniejącej
nawierzchni; uprzątnięciu terenu robót,
- wykonaniu rowów, przepustów, kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie wykopów podłużnych
za pomocą koparek lub ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu; wykonanie podsypek z kruszywa
oraz warstw wyrównawczych z betonu; wykonanie kanałów deszczowych; wykonanie żelbetowych
ścianek czołowych przepustów; wykonanie chodnika; wykonanie ścianki oporowej; wykonanie
rowów przydrożnych,
- budowie jezdni, zjazdów, skrzyżowań, poboczy poprzez roboty ziemne poprzez wykonanie
poboczy (opasek) gruntowych z kruszywa; wykonanie urządzeń BRD,

 

 


 

baner reklama

Pietruszka baner 2020 nasko zagroda wizytowka1  porebski meble          kiklica   DB serwis baner1Kamienne dywany1

PRACOWNIA KRAWIECKA Lady clean wizytowka

 

 

 

free joomla templatejoomla template

 

nowalijka
Karta Dań 
kliknij
dania dnia
kliknij
tel.18 262 20 30
porebski transport
PORĘBSKI TRANSPORT
szczegóły oferty kliknij
auto spec
AUTO-SPEC
szczegóły oferty kliknij
niezwykly dzien
www.niezwykłydzień.pl
Studio Filmowe Niezwykły Dzień -
wideofilmowanie, kamerzysta-
wesela.

  www.obidza.jazowsko.com.pl

 

2022  Jazowsko - Jazowsko.com.pl   globbers joomla templates