Europejski Dzien Logopedy - Rozmowa z Agnieszką Gromala

Ocena użytkowników:  / 4
SłabyŚwietny 

6 marca dzien logopedy

6 marca przypada  Europejski Dzień Logopedy, przy tej okazji porozmawialiśmy z logopedą Agnieszką Gromala, która odpowiedziała nam na parę istotnych pytań.

 

Kiedy należy pójść z dzieckiem do logopedy?

Jeśli rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości związane z rozwojem mowy dziecka, nie powinni zwlekać, tylko udać się do logopedy, aby upewnić się czy wszystko jest w porządku.  Gdy są zaniepokojeni mową swoich dzieci: trudnościami z prawidłową wymową poszczególnych głosek, brakiem niektórych głosek w ich zasobie słownikowym, niepłynną lub niewyraźną mowa. Również wtedy, gdy dziecko nawykowo oddycha buzią, nadmiernie się ślini, nieprawidłowo połyka lub wsuwa języka między przednie zęby podczas mówienia. Błędem jest słuchanie dość powszechnej opinii, że dziecko z tego wyrośnie. Im wcześniej zostanie zdiagnozowany problem i podjęta terapia tym maluch łatwiej nadrobi zaległości i wyrówna braki.  Znacznie lepszym rozwiązaniem jest upewnienie się czy obawy są uzasadnione, niż zgłoszenie się zbyt późno. 

Jaki jest prawidłowy rozwój mowy dziecka?

W rozwoju mowy dziecka możemy wyróżnić cztery okresy. Pierwszy z nich to okres przygotowawczy, w którym dziecko ćwiczy aparat mowy i przygotowuje się do naśladowania mowy dorosłych. Jest on zwany okresem melodii i trwa od urodzenia do pierwszego roku życia. Pierwszą formą wypowiedzi jest krzyk, którym sygnalizuje niezaspokojone potrzeby. Około 3 miesiąca życia maleństwo zaczyna nieświadomie wydawać gardłowe odgłosy nazywane głużeniem. W 6 miesiącu gaworzy, czyli świadomie powtarza wydawane przypadkowo przez siebie lub przez otoczenie dźwięki. Około 9 miesiąca dziecko zaczyna wielokrotnie powtarzać te same dźwięki, np. ta ta ta ta, to na ich podstawie w 1 roku życia wypowiada pierwsze słowa. Wtedy to wchodzi w  okres wyrazu, który trwa do końca 2 roku życia. Początkowo maluch rozumie o wiele więcej słów, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć. Często używa sylab, które pełnią funkcję wyrazu. Jego wypowiedzi są jednoczłonowe – wyrazy pełnią funkcję zdań. W tym okresie wypowiada już samogłoski: a, o, e, u, i, y oraz spółgłoski p, b, m, t, d, n, k, g, ś ,ź ć.

Gdy kończy dwa lata wchodzi w tak zwany okres zdania. Początkowo konstruuje zdania proste, złożone z dwóch lub trzech wyrazów, które stopniowo przechodzą w dłuższe wypowiedzi. Obok form oznajmujących pojawiają się też pytające i rozkazujące. Pod koniec tego okresu, tj. ok 3 roku życia dziecko konstruuje monologi o tym co robi i myśli. Często zamienia czas, tryb i osobę, a jego wypowiedzi są niedokończone. W zasobie głosek pojawiają się kolejne: ą, ę, f, w, l, czasem też s, z, c, dz wcześniej zastępowane przez ś, ź, ć, dź.

Kończąc 3 rok życia dziecko rozpoczyna okres swoistej mowy dziecięcej, trwa on do 7 roku życia. W tym czasie bogaci się jego zasób słownictwa i doskonalą się umiejętności gramatyczne.  Dziecko czteroletnie, potrafi już mówić o przeszłości i przyszłości. Zadaje mnóstwo pytań. Powinno wymawiać głoski s, z, c, dz. Mowa pięciolatka ma być zrozumiała, a jego wypowiedzi wielozdaniowe, uwzględniające kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe. W 6 roku życia głoska r powinna być już wymawiana. Pod koniec okresu swoistej mowy dziecięcej dziecko powinno mówić prawidłowo gramatycznie i artykulacyjnie.

Od czego zależy prawidłowy rozwój mowy dziecka?

Na rozwój mowy dziecka wpływają czynniki biologiczne i społeczne. Wśród tych pierwszych można wymienić prawidłowo funkcjonujący słuch, właściwa budowa narządów artykulacyjnych, rozwój umysłowy czy sprawność ruchową i manipulacyjną, które przenoszą się na sprawność narządów mowy. Ważne są również czynniki społeczne, czyli właściwe oddziaływanie środowiska. Dorośli muszą sobie zdawać sprawę, że stanowią wzorzec do naśladowania. Mowa jest wytworem życia społecznego, nie jest sprawnością wrodzoną, trzeba jej się uczyć. Dlatego tak ważne jest właściwe stymulowanie jej rozwoju: podtrzymywanie gaworzenia, mówienie do dziecka od pierwszych miesięcy jego życia, formułowanie prostych komunikatów, powolna i właściwa wymowa rodziców, wspólne czytanie bajek, oglądanie i komentowanie obrazków oraz częste rozmowy i zachęcanie dzieci do wypowiedzi.  

Jak wygląda pierwsza wizyta u logopedy?

Rodzice z pewnością nie powinni obawiać się tej wizyty. Odbywa się ona w takiej formie, aby dać dziecku poczucie, że uczestniczy w zabawie, miło spędza czas. Podczas pierwszego spotkania logopeda przeprowadzi wywiad z rodzicami, aby jak najlepiej poznać dziecko. Zapyta  o przebieg ciąży i przyjmowane przez matkę leki, poród, ocenę stanu zdrowia dziecka po urodzeniu, a także rozwój malucha, będzie chciał się dowiedzieć kiedy zaczął siadać, raczkować, samodzielnie chodzić, gaworzyć, wypowiedział pierwsze słowa i zdania. Zwróci uwagę na sposób karmienia, używanie smoczka. Zapyta również o stan zdrowia dziecka, przebyte urazy fizyczne czy psychiczne. Następnie sprawdzi budowę narządów artykulacyjnych: języka –  w tym długość i elastyczność wędzidełka podjęzykowego, podniebienia, orientacyjnie skontroluje zgryz oraz migdałki. Oceni również sprawność języka i warg – najczęściej w formie zabawowej, jest przy tym dużo śmiechu i radości. Aby sprawdzić jakie głoski dziecko wypowiada, a z jakimi ma problemy poprosi o nazwanie obrazków, dobranych w taki sposób aby każda głoska pojawiała się na początku, w środku i na końcu wyrazu. Pod koniec wizyty logopeda poinformuje rodziców o swoich spostrzeżeniach, udzieli porady i w razie konieczności zaproponuje terapię.  

Kiedy dziecko powinno przestać używać smoczka?

Smoczek i butelkę należy odstawić najlepiej do 1 roku życia. Trafia do mnie wiele dzieci, które w wieku 3 lat używają smoczka, są nawet sześciolatki wciąż pijące z butelki… Rodzice chyba nie zdają sobie sprawy jakie to może mieć konsekwencje. Smoczek używany w nadmiarze i zbyt długo sprawia, że dzieci połykają infantylnie (z językiem ułożonym na dnie jamy ustnej co jest charakterystyczne dla niemowląt), bywa przyczyną wad zgryzu co wiąże się z koniecznością wizyt u ortodonty i często z noszeniem aparatu ortodontycznego, powoduje też wady wymowy z czego wynika potrzeba uczęszczania na terapię logopedyczną. Jeśli nie uda się od razu odstawić smoczka, to  najlepiej jak najrzadziej go podawać, np. tylko do zasypiania, a potem wyjmować z buzi. W dzień lepiej go unikać, a już na pewno pilnować, żeby dziecko nie mówiło ze smoczkiem w buzi.

Warto zadbać o prawidłową wymowę dzieci, aby w przyszłości nie miały z tego powodu problemów. Wiele uczelni podczas rekrutacji na kierunki pedagogiczne czy dziennikarskie wymaga zaświadczenia o braku wady wymowy. Nauczyciel ma stanowić wzór wymowy dla dzieci, od dziennikarzy radiowych i telewizyjnych również wymaga się poprawnej artykulacji. 

Pytanie od czytelniczki:

Mój syn który ma 2 lata i 4 miesiące,  zamiast litery  -r- wymawia literę -n-. Czy to tez prawidłowa wymowa w tym wieku czy wada ?

Dziecko w tym wieku nie wymawia głoski r i jest to norma rozwojowa. Powinno ją natomiast zamieniać na głoskę l, która pojawia się w tym okresie. Zamiana na głoskę n nie jest prawidłowa. Przyczyn takiej wymowy może być kilka, więc ciężko mi na podstawie tylko takich informacji zalecić coś konkretnego. Warto byłoby skonsultować się z logopedą, po szczegółowej diagnozie zaleci odpowiednie ćwiczenia. 

Pytanie od czytelniczki:

W którym miesiącu życia dziecko powinno reagować na swoje imię?

Około 9 miesiąca życia dziecko zaczyna rozumieć słowa. Wtedy też powinno zacząć reagować na swoje imię. Wcześniej reagowało na melodię, a słowa nie niosły dla niego konkretnego znaczenia. Należy jednak pamiętać, że nie jest  to sztywna granica. Niektóre siedmiomiesięczne dzieci reagują na swoje imię, inne umiejętność tę nabywają około 1. roku życia. Wiele zależy od indywidualnego tempa rozwoju dziecka oraz właściwej stymulacji  polegającej między innymi na  częstym zwracaniu się do malucha jego imieniem. 

 W jaki sposób można umówić dziecko na wizytę w Pani gabinecie. Czy wizyta może odbyć się w domu malucha ?

Żeby umówić się na wizytę wystarczy zadzwonić. Obecnie przyjmuję w Reni-Med Łąckim Centrum medycznym. W wyjątkowych przypadkach spotykam się z dziećmi w ich domach. 

Dziękuję za rozmowę Pani Agnieszko i życzymy samych sukcesów.

A.G.: Również dziękuję.

 

 

fot.paulinakaleta.com