Jest nowy Sołtys Jazowska, zadecydowało siedem głosów.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

     wybory soltysa

    W Piątek o godzinie 18:00 w remizie OSP, mieszkańcy Jazowska wybierali nowego Sołtysa ( rada sołecka pracuję w tym samym składzie) ustępujący Wincenty Tokarz złożył rezygnację z powodów osobistych. Wybory przebiegły bardzo sprawnie, zebranie prowadził Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. Zgodnie ze statutem wybrano komisję skrutacyjną , której przewodniczącą została Pani Kinga Opielewicz. Kolejnym punktem było zgłaszanie kandydatów chcących ubiegać się o stanowisko sołtysa. Wśród zgłoszonych trzech wyraziło zgodę na kandydowanie:

Marta Kowalik 
Grzegorz Olszewski
Krzysztof Słowik

Trzech innych zaproponowanych kandydatów nie wyraziło zgody. Na podstawie sporządzonej listy obecności wydano karty do głosowania. Sam proces oddawania głosów trwał kilka minut, niewiele więcej zajęło komisji skrutacyjnej ich podliczanie. Wyniki przedstawiały się następująco:

Marta Kowalik - 27 głosów
Grzegorz Olszewski - 37 głosów
Krzysztof Słowik - 30 głosów

Uprawnionych do głosowania były 94 osoby, wszystkie głosy były ważne. 

Nowo wybrany Sołtys Grzegorz Olszewski podziękował mieszkańcom za oddany głos na jego osobę, dodał m.in. że liczy na współpracę z ustępującym Sołtysem jak i z radą sołecką. W najbliższym czasie postaramy się porozmawiać z Panem Grzegorzem. W komentarzach można umieszczać Wasze pytania do Sołtysa Grzegorza Olszewskiego, wybierzemy te najciekawsze.

W międzyczasie mieszkańcy jak i władzę gminy podziękowały ustępującemu Sołtysowi - nie zabrakło gromkich braw. Z kolei Wincenty Tokarz także podziękował wszystkim za współpracę, podkreślił, że z powodów osobistych musiał zrezygnować ze sprawowanej funkcji. Zapewnił, że jeżeli będzie taka potrzeba służy pomocą  nowo wybranemu Sołtysowi. Wójt Gminy korzystając z okazji spotkania z mieszkańcami potwierdził, że Przedszkole Samorządowe w Jazowsku przeniesione zostanie do budynku Gimnazjum. Ekspertyza, która została wykonana potwierdza, że nieopłacalny jest remont dotychczasowego budynku.